2012. november 14., szerda

Számolást segítő gyöngyös pálcikák házilag

A százas számkör tanulásakor sok gyereknek okoz gondot, hogy szemléletes, tevékenykedve készített belső kép híján nehezen értelmezik a tízesek és az egyesek közti különbséget. Jó eszköz ennek kezelésére a Montessori-gyöngykészlet, de a több tízezer forintos ár bizony elég elriasztó a többségre nézve.

Egyszerűen, 15 cm-es drótdarabokból és 5-6 mm-es gyöngyökből akár maguk a gyerekek is készíthetnek hasonló eszközt. Közben fejlődik figyelmük, kitartásuk, önellenőrzési képességük. 
Ha már elkészültek a művel, azt sokáig használhatjuk, számtalanszor elővehetjük, ha szükséges. A számfogalom erősítésére összekapcsolhatjuk egyéb eszközökkel, például játékpénzzel, számtáblával:


2012. november 7., szerda

A tulajdonnév fajtái - hatodikasoknak

A tulajdonnév hét fajtájának (személynév, állatnév,földrajzi név, intézménynév, márkanév, díjak neve, címek) rendszerezéséhez készült diagram, pókábra:

Hozzá pedig csoportosításra, memorizálásra, tollbamondásra alkalmas szóhalmaz:

2012. november 6., kedd

A főnév fajtái - hatodikosoknak

Sok hatodikasnak nehéz a főnév fajtáinak felosztását megérteni, mert eltévesztik a felosztás szintjeit. A főnév fő fajtáinak, a tulajdonnévnek és a köznévnek ugyanis további alcsoportjai vannak. Ezek mindegyike elég elvont, nehezen megfogható. (Megkockáztatom, hogy a tizenkét éves gyerekek többsége még nem képes ennyire absztrakt fogalmakat pontosan megérteni, megkülönböztetni.) A nehézség megoldásában jól segíthet egy konkrét, szemléletes kép, a főnévtáska, amelybe a kategóriák és a hozzájuk tartozó pédák jól beilleszthetők.

A megtöltött táska helyettesítheti a megértést segítő pókábrát, diagramot.
Az üres táskába rendezve lehet beilleszteni, beragasztani vagy beírni  a fogalmakat:
Itt a hozzá tartozó szókártyák:
Plusz a szóanyag, csoportosítani-memorizálni.
Használjátok, mert segít!

2012. október 30., kedd

Napszakok - olvasgató gyerekenek


A napszakok sorrendjét a kicsik általában az étkezésekhez kötik. A hasukon kívül azonban a szívükhöz is közelebb vihetjük ezt a szükséges, ámde nehezen megfogható tudnivalót. Zenében ezt remekül megfogalmazza Gryllus Vilmos Színvilág c. dala.


Sárga a kéken? Reggel süt a nap az égen.

 Szürke a piroson? Este hamu ül a parazson.

 Narancs a zöldön? Délben virág nő a földön.
 Fehér a feketén? Éjjel Hold kel az ég peremén.

Megbeszélhetjük a színválasztást, majd ezt kiegészítheti egy kis rajzolgatás, például ebbe az ábrába, amelybe igyekeztem belevinni a napszakok körforgásának rendjét, viszonyát az egész naphoz. 
A két üres háromszögbe a saját kedve szerint rajzolgathatnak a gyerekek a délelőttről, délutánról. Akár két-két színt is kapcsolhatnak hozzá. (Nem árt, ha van kéznél sok szép színű színes ceruza vagy kréta). Ügyesebbek verset is fabrikálhatnak hozzá. 


A kész mű fénymásolatát szétvágva  a következő órákon kirakózhatunk az elemekkel, amíg alaposan meg nem tanulják a gyerekek a sorrendet. 

2012. október 29., hétfő

u és ú gyakorlása

Szószinten két különböző nehézségű feladatot készítettem.

Olvasólap, képkeresővel:


Párosító vagy memory:

Vigyázat, a szavak első néhány betűje azonos, koncentrált figyelmet igényel!

Mondatszinten hiányos, kiegészítendő mondatok és a megfelelő szavak összeillesztése a  cél.


A feladatok jól fejlesztik a figyelmet, koncentrálóképességet is.

2012. október 16., kedd

Számkörbővítés

százig,
 ezerig,
 tízezerig,
 és százezerig.

2012. október 11., csütörtök

Vizuális figyelem fejlesztéséhez

készült lapok:
Jelkeresők, a gyerekek fejlettségének megfelelően kerestethetünk 1-2-3 jelet.


Itt csak egy különbség található a képpárok közt. Profiknak ajánlott!

Betűkártyák zöngés-zöngétlen hangpárokhoz

Használatuk többek között ötödikben, a részleges hasonulás tanítása előtt nagyon-nagyon ajánlott!

Összetett szavak: rovarok

Villámfeladat kooperatív tanuláshoz, környezet- vagy nyelvtanórára.

6-7 betűs szavak szószintézise

Nem mindegy a szótagszerkezet az olvasási rutin kialakulásakor. 3+3, 3+4 szótagszerkezetű szavakhoz készült két kis gyakorlóanyag, kiegészítve némi vizuális figyelemfejlesztéssel.  Kapcsolhatjuk a szófajok tanításához, ezek főleg 3-4. és 6. osztályban kerülnek elő.

Az első lap inkább a helyesírás gyakorlására alkalmas.

A második pedig az igékhez, igeidőkhöz készült.
2012. október 10., szerda

Hónapok neve, sorrendje

Kinyomtatva csíkokra vágható és már használható is.
1. rész:
 2. rész

Feladatötletek, fokozatosan nehezítve a feladatkártyákhoz:

1. Beszélgetés, olvasgatás, képek nézegetése, színezés
2. Szétvágás után egyszerű sorrendbe állítás
3. A sorszám levágása után  sorrendbe állítás
4. A kis szimbólumok levágása, hónapnév-szimbólum párosítás
5. A kis szimbólum levágása után csak a puszta hónapnevek sorrendbe állítása
6. Igaz-hamis állítások a jól begyakorolt hónapnevekkel
7. Csak szóbeli memorizálás

Gyakorló ötödikeseknek matematikából
Közeleg a felmérés a természetes számokból és alapműveletekből. Az ötödikesek ezen a feladatsoron gyakorolhatnak, kipróbálhatják tudásukat.
 1. rész:

2. rész:
3. rész:
4. rész: