2012. november 14., szerda

Számolást segítő gyöngyös pálcikák házilag

A százas számkör tanulásakor sok gyereknek okoz gondot, hogy szemléletes, tevékenykedve készített belső kép híján nehezen értelmezik a tízesek és az egyesek közti különbséget. Jó eszköz ennek kezelésére a Montessori-gyöngykészlet, de a több tízezer forintos ár bizony elég elriasztó a többségre nézve.

Egyszerűen, 15 cm-es drótdarabokból és 5-6 mm-es gyöngyökből akár maguk a gyerekek is készíthetnek hasonló eszközt. Közben fejlődik figyelmük, kitartásuk, önellenőrzési képességük. 
Ha már elkészültek a művel, azt sokáig használhatjuk, számtalanszor elővehetjük, ha szükséges. A számfogalom erősítésére összekapcsolhatjuk egyéb eszközökkel, például játékpénzzel, számtáblával:


2012. november 7., szerda

A tulajdonnév fajtái - hatodikasoknak

A tulajdonnév hét fajtájának (személynév, állatnév,földrajzi név, intézménynév, márkanév, díjak neve, címek) rendszerezéséhez készült diagram, pókábra:

Hozzá pedig csoportosításra, memorizálásra, tollbamondásra alkalmas szóhalmaz:

2012. november 6., kedd

A főnév fajtái - hatodikosoknak

Sok hatodikasnak nehéz a főnév fajtáinak felosztását megérteni, mert eltévesztik a felosztás szintjeit. A főnév fő fajtáinak, a tulajdonnévnek és a köznévnek ugyanis további alcsoportjai vannak. Ezek mindegyike elég elvont, nehezen megfogható. (Megkockáztatom, hogy a tizenkét éves gyerekek többsége még nem képes ennyire absztrakt fogalmakat pontosan megérteni, megkülönböztetni.) A nehézség megoldásában jól segíthet egy konkrét, szemléletes kép, a főnévtáska, amelybe a kategóriák és a hozzájuk tartozó pédák jól beilleszthetők.

A megtöltött táska helyettesítheti a megértést segítő pókábrát, diagramot.
Az üres táskába rendezve lehet beilleszteni, beragasztani vagy beírni  a fogalmakat:
Itt a hozzá tartozó szókártyák:
Plusz a szóanyag, csoportosítani-memorizálni.
Használjátok, mert segít!